Kjo tipologji e sistemit është e ndërtuar me pjesë të madhësisë maksimale, duke krijuar një tynel në pjesët mbështetëse, paleti i parë i vendosur është ai që mund të tërhiqet i fundit.