Sistemi Portapallet është sistemi më universal për aksesimin direkt të unifikuar ose të vecantë të cdo paleti. Si pasojë ky sistem është zgjidhja optimale për magazinat që kanë të nevojshme ruajtjen e produkteve të llojeve të ndryshme. Shpërndarja dhe lartësia e sistemit varet nga karakteristikat e mjeteve ngritëse dhe gjithashtu përmasave të magazinës.